OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, správné a úplné. Společnost inspirea s.r.o. si vyhrazuje právo v případě neaktuálních či nepřesných údajů neprovést / nedodat zakázku / objednávku, neboť je povinna na základě § 5 odst. 1 písm. c zákona 101/2000 Sb. taková data zlikvidovat. Rovněž udělujete souhlas společnosti inspirea s.r.o. jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží zpracovával Vaše osobní údaje uvedené v objednávce a to pro účely jednání o smluvním vztahu a plnění uzavřené smlouvy.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání záruční doby Vámi objednávaného výrobku. V případě Vašeho nesouhlasu nepokračujte na webu www.inspirea.cz v aktivitách, které by mohly vést k uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a společností inspirea s.r.o..

Dále prohlašujete, že jste byl(a) informován(a) o tom, že Vaše osobní údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby provozovatele související s vyřízením Vaší objednávky u společnosti inspirea s.r.o., uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží a plněním povinností touto smlouvou založených. Údaje nejste povinen společnosti inspirea s.r.o. poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně odvolat. V případě, že údaje neposkytnete, nebudete si moci nic objednat. K údajům, které o Vás budou zpracovávány máte na základě nám zaslané výzvy kdykoli přístup. Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky společnosti inspirea s.r.o. v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. inspirea s.r.o. je evidována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00036397.